account_circle
Anmelden
menu
person
Premium Avatar
Anmelden
Anmelden
0
0
0
6
6
Shuai Peng
0
0
0
2
2
Xiyu Wang
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Wan
Pen
Aufschlag
Return
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Wan
Pen
Aufschlag
Return
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Wan
Pen
Aufschlag
Return
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Wan
Pen
Aufschlag
Return
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Wan
Pen
Aufschlag
Return
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Wan
Pen
Aufschlag
Return
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Aufschlag
XX
XX
Return
XX
XX
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Aufschlag
XX
XX
Return
XX
XX
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Aufschlag
XX
XX
Return
XX
XX
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Aufschlag
XX
XX
Return
XX
XX
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Aufschlag
XX
XX
Return
XX
XX
Ganz Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Aufschlag
XX
XX
Return
XX
XX
Ganz
Wan
Pen
Reduziere
Games gewonnen bei Aufschlag
Gewonnene Aufschläge in %
Abgewehrte Breakchancen
Punkte als Returnspieler
Breakbälle herausgespielt
Gewonnene Break-Points
Punkte gewonnen %
Spiele zu null
Satzpunkte
Matchbälle
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Erweitere
Gewonnene Break-Points
Punkte gewonnen %
Ganz
Wan
Pen
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
Satz 12. Satz3. Satz 4. Satz5. Satz
Pen
Wan
PengShuai
 
WangXiyu
31
Alter
16
177cm
Größe
-
61kg
Gewicht
-
27
Rang
588
+8
Letze 6 Monate
+303
Dir. Vergl.
1
Alle
0
1
Hartplatz
0
62 62check
12 Okt 2017
Neuste Ergebnisse
ranking Top 5 Sonntag 26
CAGIRE 1 CAGIRE 9Pkt
shunky 3 shunky 9Pkt
Bob Crew 4 Bob Crew 9Pkt
tomfox 5 tomfox 9Pkt
Spiele die Vorhersagen
facebook Facebook